آدرس دفتر مرکزی

گیلان ، رشت ، بلوار معلم ، روبروی استانداری ، کوچه پنجم طالقانی ، ساختمان پرشین ، واحد دو
شماره تماس

33247855 (013) – 33246602 (013)

ایمیل

info@rastateb.org